1-Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

En yüksek değerli kapasiteden daha büyük.

2-Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Çeyrek dalga dikey

3-15 pf’lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 Mhz’e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 Mhz’e indirmek için mevcut kondansatöre kaç pf’lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?

45 pf, paralel

4-Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır

5-Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?

Grid-dip metre

6-10 ohm’ luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

20 volt

7-Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:

Frekans modülasyonudur

8-100 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

2 amper

9-Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir. Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

20 Mhz

10-QUAD antenin bir kenarı:

Çeyrek dalgadır

11-SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

a ve b nin ikiside kullanılır.

12-Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Karakteristik empedansa

13-Yukarıda çizimi yapılan direncin değeri ve toleransı aşağıdakilerden hangisidir?

12 KΩ,%5

14-Yukarıdaki istasyon sisteminde, telsiz birimine geri dönen RF gücü ölçülmek istenirse, SWR metre hangi nokta arasına bağlanmalıdır?

A

15-0.2 H endüktansa sahip olan bir şok bobininin 100 Hz’deki reaktansı yaklaşık olarak kaçtır?

125 ohm

16-Varaktör diyot ne tip diyottur?

Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur.

17-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Gürültüyü azaltma

18-Bir süperheterodin alıcı 880 Khz’e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1335 Khz

19-Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

Yüksek bir değere çıkabilir

20-Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

Seramik

21-Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

A sınıfı

22-24 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 240 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

10 amper

23-Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek

24-Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde “Beyz-Emiter” gerilim değeri nedir?

0.7 V

25-Bir tümleşik devre:

Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur

26-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Sabit gerilim elde etme

27-Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt’tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP)kaç watt’tır?

1000 W

28-Aşağıda verilen çıkış akımı hangi yükselteçlere aittir?

(I)A sınıfı (II)B sınıfı(III)AB sınıfı (IV)C sınıfı

29-Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinin periyodu ne kadardır?

11 yıl

30-Hangi yayım türü en dar band genişliğine sahiptir?

CW

31-1mH lik bir bobin, 1uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?

0.5033 Mhz

32-Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?

Güç kaynağı

33-Bir kondansatörün değeri yalıtkan maddenin dielektrik sabiti ile hesaplanır. Mikanın dielektrik sabiti 6, kâğıdın ise 2 dir. Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler hangi değerler bölgesinde kullanılır?

0.001 - 1 nF

34-λ /2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık % 5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Antenin empedansının rezistif olması içindir.

35-Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir?

Grafik

36-0.1 H’lik bir bobinin tel direnci 10 ohm’dur. 50 Hz’de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?

32.97 ohm

37-Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

Yayılımları daha çoktur

38-Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluğu 81 m. olduğuna göre vericinin yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1.8 Mhz

39-Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

Transformatörler

40-R ohm’luk bir direnç üzerine frekans modülasyonunun oluşturacağı güç hangi formülle ifade edilir?( Ac taşıyıcı genliği)

(A/ 2R

41-Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1 miliwatt

42-AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Otomatik kazanç kontrolü

43-İletim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

0.3 V

44-Şekildeki devrede 27 ohm’luk dirençten geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

0.1 A

45-455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz’i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

4685 Khz

46-Dengeli modülatör çıkışında: (SSB vericide)

Bastırılmış taşıyıcı ve iki yan band vardır

47-Bir thermocouple elemanı ile:

Sıcaklık ölçülür

48-Aşağıdaki şekilde görülen devre:

A.M. dedektördür

49-Şekildeki devreden geçen akım kaç Amperdir?

0,25 A

50-Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?

Thermocouple cihazlı

51-Paralel bağlı 12 pf, 15 pf ve 20 pf’lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

47 pf

52-Aşağıdaki devrede AC kazancı arttırmak için ne yapmalıdır?

Re’ye paralel bir kapasite bağlamak

53-Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS)değeri 200 volt’tur. Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

282 volt

54-Toprak (yer)dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

Alçak frekans – uzun mesafe

55-Şekilde görülen devrede:

3 ve 6 μF

56-3.73 Mhz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir?

7.46 Mhz

57-Bir verici istasyonunun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun

58-Yönlendirilmiş anten nedir?

Bir yöndeki sinyallere odaklanmış bir anten

59-Şekildeki dedektör devresinin Eo çıkışında elde edilecek esas işaret üzerindeki dalgalanmayı önlemek için aşağıdaki elemanlardan hangisinin seçimi çok önemlidir?

C kapasitesi ve R direnci

60-300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?

1:2

61-Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I-Emiter II-Gate III-Kollektör IV-Konnektör V-Beyz VI-Osilatör

I-III-V

62-Elektronik devrelerde “Phase Locked Loop” (PLL)devresi hangi amaçla kullanılır?

Frekans sentezleme

63-Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir.

64-Bir SWR ölçerdeki hangi değer, anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?

1’e1

65-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

FM’de taşıyıcı frekans modüle eden sinyalin frekansından büyüktür

66-Mili (m)kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

1/1000

67-2 ohm’ luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

1 volt

68-Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir? (Diyot eşik değeri 0.5V)

5 V,1 ma

69-Yukarıdaki şekilde A ucundaki empedans kaç ohm’dur?

Sonsuz

70-VHF II bandında (88-108 Mhz)yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak olan bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir?( f= 98 Mhz alınız)

145,4 cm

71-Aşağıdaki devrenin adı nedir?

Basit bir alıcı

72-Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

Gerilim

73-Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçiren filtredir?

Grafik

74-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Magnetik kuplajlı akort devresi

75-Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir. R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?

Negatif geri besleme akımıdır

76-Şekildeki yayılım kalıbı, hangi anten tipine aittir?

Yarım dalga dipol

77-Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?

Güç (P), voltajın (E)akım (I)ile çarpımına eşittir

78-Şekildeki dalga sisteminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 metredir. C noktasından dakikada 7800 dalga geçtiğine göre dalganın yayılma hızı nedir?

780 m/s

79-Şekildeki devrede 4 Ω’luk direncinin uçlarındaki gerilim kaç volt’tur?

50 V

80-Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması

81-SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı

82-Tek yan bantlı ses sinyalinin yaklaşık bant genişliği nedir?

2 ve 3 Khz arası

83-Aşağıdaki şekilde görülen filtre devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yüksek geçiren filtre

84-Aşağıdaki şekilde A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?

5 volt

85-Yarım dalgalı çift kutup antenin fiziksel boyutu çalışma frekansıyla nasıl değişir?

Frekans arttığında daha kısa olur

86-Ara frekans (IF)değeri 10.5Mhz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 Mhz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

30.5 – 37.5 Mhz

87-10 Mhz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

7.5 m

88-Bir osiloskop’un dikey (Y)girişi neyi gösterir?

Voltaj

89-Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

20 dBW

90-12,5 V luk bir besleme kaynağı, çıkış gücü 90 Watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır. Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir. Bu amplifikatörün verimi nedir?

%45

91-Siz iletim yapıyorken birisi kaza ile anteninize dokunursa ne olabilir?

Ağrılı bir RF yanık yarası alabilirler

92-Yukarıdaki devrenin A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?

3 H

93-50 Ohm’luk bir yük direnci, devamlı dalga vericisinin çıkışına bağlanmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi devredeki ampermetre 1,2 A okunduğuna göre göndermecin çıkış gücü kaç Watt’tır?

72 W

94-Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur. En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

50 ohm

95-Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir?

Grafik

96-Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?

Lityum-iyon

97-144 Mhz’in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

UHF Bandı

98-Şekilde görülen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Triyak

99-10 uF lık iki kondansatör 10V, 1 Khz lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır. Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

90 derece

100-Bir mikrovolt kaç volttur?

Bir volt’un milyonda biri

101-Şekilde görülen devrede, 3 Ohm luk dirençte harcanan güç nedir?

3 watt

102-Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir?

3 A

103-Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Frekans arttıkça dalga boyu kısalır

104-Şekildeλ/2 uzunluğunda bir katlanmış dipol görünmektedir. Çubuk çapı her yerde aynı olduğuna göre, A ve B uçlarından görünen empedans nedir?

300 ohm

105-Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablajı

106-Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?

300 watt

107-Üç elemanlı Yagi anteninde bulunan elemanların, en uzundan en kısaya göre sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Yansıtıcı, Dipol, Yönlendirici

108-Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin modülasyon endeksi kaçtır?

0.5

109-4700 ohm’ luk bir direncin toleransı %10’dur. Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

4230 – 5170 ohm

110-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Ses amplifikatör devresi

111-Yukarıdaki devrede V2 voltajının değeri nedir? ( I = 5A,R= 50Ω, n / n = 10 )

25 V

112-Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

Yagi

113-λ dalga boyu uzunluğunun metre değeri, f frekansının Hertz değeri ise, bir radyo dalgasının dalga boyu uzunluğunu veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

3x10

114-1 W ve 1 Mohm ‘luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

10 A

115-Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

C sınıfı

116-5 Khz’lik bir giriş verilen frekans çoğaltıcıdan 60 Khz’lik bir çıkış istenirse, aşağıdaki katlardan hangisine ihtiyaç duyulur?

2 frekans ikileyici ve 1 üçleyici

117-Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1ohm ve emk’sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır. Devrede 15 ohm’luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?

3 A

118-Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir?

0.5 mA

119-Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistörün emiter ucuna bağlı RE direnci kısa devre edilirse:

Kazanç artar

120-Haberleşme teçhizatı için ayarlı bir güç kaynağı kullanmanın sebebi nedir?

Teçhizatı voltaj dalgalanmalarından korumak

121-Parazit yayınları azaltmak için filtre nereye yerleştirilmelidir?

Vericiye

122-Hangi tip antenler dörtlü, kısa dalga ve çanaktır?

Yönlü veya yönlendirilmiş antenler

123-Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB’ dir?

20 dB

124-Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici

125-Şekilde görülen değişken direncin (R)değeri kaça ayarlanmalıdır ki 5 ohm’luk dirençteki güç 20 Watt olsun?

16 ohm

126-Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?

Vericideki DC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın

127-Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM)verici katlarından değildir?

Linear Amp. Katı

128-Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:

Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir.

129-Yukarıdaki şekilde görülen devre MOSFET mikser devresidir. Bu devrede L ve C ’in ayarı ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

Ara frekansı ( IF )

130-Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Alçak geçiren filtre

131-Mobil olarak çalıştırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?

Mıknatıslı dikey anten

132-Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?

Girişi şok bobinli kondansatör filtre

133-Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde maniple hangi bölümü kontrol etmelidir?

B

134-Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS)değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

16.97 V

135-13.8 DC volt’ luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?

138 watt

136-İyonosferde, yaz aylarında en düşük iyonizasyon derecesine sahip tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

D tabakası

137-Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Metre olarak dalga boyu, 300’ün Megahertz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir

138-SSB verici blok şemasında X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?

Dengeli modülatör

139-Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

C sınıfı

140-Kaç mili amper, 1.5 ampere eşittir?

1500 miliamper

141-Radyo ufku ne demektir?

İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin yerin eğimi tarafından bloklandığı nokta

142-Şekildeki işlemsel amplifikatörde gerilim kazancı neye eşittir?

A = - R2 / R1

143-Genel anlamıyla, duran dalga oranı (SWR)nedir?

Bir gücün bir vericiyle ne kadar iyi eşleştiğinin ölçümüdür

144-Taşıyıcı frekansı 7 Mhz olan bir AM istasyon yayınında ses frekansının 7 Khz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerlerini hesaplayınız?

7007 – 6993 Khz

145-Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

Reaktans modülasyonu

146-1.500.000 Hertz’de salınan bir telsiz sinyalinin frekansını belirlemenin bir diğer yolu nedir?

1500 Khz

147-Fading olayı nasıl oluşur?

Çok atlamalı çeşitli dalgaların, birbirlerini bazen yok ederek, bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde

148-Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?

Grafik

149-Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

Kollektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru

150-Gece boyunca iyonosferde kaç f tabakası bulunur?

1

151-Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz?

13 Ω

152-VHF ve UHF radyo sinyalleri hangi tür radyasyondur?

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

153-Duran dalga oranı (SWR)aşağıdakilerden hangisi olamaz?

0

154-Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?

0.5 Mhz

155-Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:

Yüksek seviyeli harmonik üretir

156-10 Mhz’de yayın yapan bir telsiz verici anteninin boyu λ / 4 (çeyrek)dalga boyuna göre kaç cm olması gerekir?

750 cm

157-Şekildeki devrede köprünün üst ucu (+)ise, ilk yarı dönüşte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D2 ve D3 iletimdedir

158-Gürültülü bir bölgede, sinyalleri almanıza yardımcı olması için sıradan bir hoparlör yerine ne kullanabilirsiniz?

Bir kulaklık seti

159-Şekildeki devrede r ve R bilinmeyen dirençlerdir. A ampermetresinin sıfır göstermesi için R’nin değeri ne olmalıdır?

32 ohm

160-Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?

Santimetre kare başına milivatt

161-Şekilde görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?

Aşırı modüleli sinyaldir

162-Yukarıdaki semboller ile gösterilen transistörlerin sırası ile dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

NPN

163-Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?

Sadece çift yan band

164-RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz:

Mümkün olduğunca iyi ekranlanmalıdır

165-3000 Khz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 Khz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

2300 Khz

166-Bir bobinin değeri 100 mH’dir. Bu bobin 220V gerilim altında 50 Hz’lik bir frekansta ne kadar Reaktans gösterir. (π=3)

30 ohm

167-Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:

Minimum’dur

168-Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?

5 Ω luk direnç paralel bağlanır.

169-Aşağıdaki şekilde görülen antenin tipi nedir?

Trap dipol (kapan dipol)

170-Trap (kapanlı) antenin kullanım avantajı nedir?

Çok bandda çalışabilmesi

171-Şekilde görülen devrede I akımının değeri nedir?

0.5 A

172-Merkezden beslemeli yarım dalga dipol antenin empedansı kaç Ω’dur?

73Ω