İşletme Soruları (A-B)
 • Amatör telsiz telgraf haberlesmesi için istasyon açildiginda yapilacak ilk islem:
 • Verici çikis test ve kontrolleri sirasinda, havada gereksiz karistirmalara sebep olmamak için ne kullanilir?
 • Greenwich‟te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?
 • 20 m bandinda RTTY haberlesmesi hangi frekans araliginda yapilabilir?
 • Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde sifreli haberlesme yapabilir?
Teknik Sorular (A-B)
 • Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?
 • Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?
 • Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 • Aşağıdaki devrede AC kazancı arttırmak için ne yapmalıdır?
Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları (A-B)
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlardaiptal edilmez?
 • CEPT’in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?
 • CEPT’in açılımı nedir?
 • CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?
 • CEPT’in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Belge düzenlemelerini mümkün kılar?