İşletme Soruları (A-B)
 • Broadcastteriminin anlami asagidakilerden hangisidir?
 • A sinifi belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band araligindaki verici çikis gücü ne olmalidir?
 • Mors haberlesmesinde kullanilan TX kisalmasi neyi ifade eder?
 • Çagri isaretinin basinda DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?
 • Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açilimi nedir?
Teknik Sorular (A-B)
 • 100 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?
 • Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir. R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?
 • Bir süperheterodin alıcı 880 Khz’e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?
 • 0.1 H’lik bir bobinin tel direnci 10 ohm’dur. 50 Hz’de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?
Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları (A-B)
 • 10450-10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlardaiptal edilmez?
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye’de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?
 • Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?