İşletme Soruları (A-B)
 • Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açilimi nedir?
 • 144.0 - 144.1 Mhz'de sinirlandirilmis bantta hangi yayin modlarina izin verilir?
 • Asagidakilerden hangisi "selamlar" anlamina gelmektedir?
 • Greenwich'de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece dogu boylaminda tarih ve saat kaçtir?
 • Amatör istasyonunuzu bir "SOS" veya "MAYDAY" sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?
Teknik Sorular (A-B)
 • Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:
 • 15 pf’lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 Mhz’e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 Mhz’e indirmek için mevcut kondansatöre kaç pf’lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?
 • 3000 Khz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 Khz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 10 Mhz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
 • Yarım dalgalı çift kutup antenin fiziksel boyutu çalışma frekansıyla nasıl değişir?
Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları (A-B)
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Lisans düzeyinde hangi bölüm de okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olmazlar?
 • Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
 • ITU’ nun 25. maddesi neyi kapsar?
 • Amatör Radyo Planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • CEPT’in T/R 61-01 tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?