Q Kodları


11 ay önce - 6 dakika okuma süresi

“Q” kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere yaratılmış kısaltmalardır. Bu kodlar değişik ülkelerdeki bu kıyı istasyonları çalışanlarının İngilizce bilmeye ihtiyaç duymadan gemilerle haberleşebilmelerini amaçlıyordu. Getirdiği dil kolaylığı bu kodların kısa zamanda uluslararası alanda da kabul görmesini sağladı. Daha sonraları bazı “Q” kodları amatörler tarafındanda kullanılmaya başlandı. Amatörlükte “Q” kodlarını kullanmanın amacı soruların mors kodları ile cümleler olarak ile uzun uzun yazılmasının önüne geçip zamandan tasarruf etmekti.

Zamanla ses ile yapılan görüşmelerde de “Q” kodları kısaltma olarak aynı amaçla kullanılmaya başlandı. “Q” kodlarının QAA-QNZ arası olanları havacılık, “QOA-QOZ” arası olanları denizcilik ve “QRA-QUZ” arası olanlarda bütün haberleşme servisleri için ayrılmışlardır. “Q” kodları hem soru sorarken hem de cevaplama sırasında kullanılır. Soru olarak sorulduğunda “Q” kodundan sonra (?) soru işareti, cevap olarak kullanıldığında ise kendinden sonra sorunun cevabı eklenir.

KODSORUCEVAP
CQGenel çağrı 
QRAİstasyonunuzun ismi nedir?İstasyonumun ismi....dir. (çağrı işareti değil)
QRGDoğru frekansımı, veya... nın doğru frekansını bildirimisiniz?Doğru frekansınız... MHz dir.
QRHFrekansım değişiyor mu?Evet, değişiyor.
QRIGöndermemin tonu nasıldır?Göndermenizin tonu :T=1 Kötü, T=9 Çok iyi
QRKİşaretlerimin /... işaretlerinin okunaklılığı nasıl?İşaretlerin okunaklılığı:
1- okunmaz
2- bazı bazı okunur
3- okunaklı fakat güçlükle
4- okunaklı
5- iyi okunaklı
QRLMeşgul müsünüz?Meşgulüm.
QRMİnsan yapısı enterferans var mı?Evet
QRNAtmosferik Parazitler karıştırıyor mu?Atmosferik Parazitten karışıyorum
QROGücümü yükselteyim mi?Gücünüzü yükseltiniz.
QRPGücümü azaltayım mı?Gücünüzü azaltınız.
QRQDaha çabuk geçireyim mi?Daha çabuk geçiriniz. Dakikada... kelime.
QRSDaha yavaş geçireyim mi?Daha yavaş geçiriniz. Dakikada...kelime.
QRTGöndermeyi  durdurayım mı?Göndermeyi durdurunuz.
QRUBana ait bir şeyiniz var mı? Başka Konu var mı?Size ait bir şeyim yok. Başka konu yok.
QRVHazır mısınız?Hazırım.
QRWKendisini ...MHz den çağırdığınızı ... ya haber vereyim mi?Onu...MHz den çağırdığımı lütfen söyleyiniz.
QRXBeni ne vakit tekrar çağıracaksınız?Sizi ...saatte.....MHz den tekrar çağıracağım.
QRZBeni kim çağırıyor?Sizi...çağırıyor,...MHz den..
QSAİşaretlerimin (işaretlerinin) kuvveti nasıldır?İşaretlerinizin kuvveti S=1 ..S=9 çok kuvvetli
QSBİşaretlerimin kuvveti değişiyor mu?İşaretlerinizin kuvveti değişiyor.
QSDManipülasyonum düzgün değil mi?Manipülasyonunuz düzgün değil.
QSKİşaretlerinizin arasından beni işitebiliyor musunuz?İşaretlerimin arasından sizi işitebiliyorum.
QSLMesaj alındımı?Mesaj alındı..
QSNBeni ...MHz üzerinden, yahut...(çağrı işaretini) işittiniz mi?Sizi...MHz den (yahut...işaretini) işittim.
QSO....İle doğrudan (veya aracılığı ile) muhabere yapabiliyor musunuz?...  ile Doğrudan muhabere yapabiliyorum.
QSP....istasyonuna aktarır mısınız?.... istasyonuna aktarabilirim.
QSRBu çağrımı çalışma frekansı üzerinden tekrarlayabilir miyim?Müdahale var, sizi duymuyorum, çalışma frekansı üzerinden geçiriniz.
QSSHangi frekansı kullanıyorsunuz?...MHz i kullanıyorum.
QSTGenel Mesaj başlangıcı 
QSUBu frekanstan geçireyim mi?Şimdiki frekanstan geçirin.
QSVBu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V geçireyim mi?Bu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V geçiriniz.
QSWBu frekans üzerinden  mi geçirmek istiyorsunuz?Bu frekans üzerinden geçirmek istiyorum.
QSX.....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyor musunuz?.....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyorum.
QSYbaşka bir frekans üzerinden devam edeyim mi?.... MHz üzerinden devam ediniz.
QSZHer kelime veya grubu bir kaç defa mı geçireyim?Her kelime veya gurubu  ...sefer geçiriniz.
QTA.... Numaralı mesajı geçirilmemiş gibi iptal edeyim mi?.... Numaralı mesajı geçirilmemiş gibi iptal ediniz.
QTBKelime sayımında benimle mutabık mısınız?Kelime sayımında sizinle mutabık değilim. Her kelime ilk harfini her sayının ilk rakamını tekrar edeceğim.
QTCGeçirilecek kaç mesajınız var?Size (yahut.... ya)...adet mesaj var.
QTHEnlem ve boylama (veya başka malumata göre)göre mevkiiniz neresidir?Mevkiim ....Enlem ve .......boylama (veya başka malumata göre)göre dir.
QTRDoğru saat kaçtır?Doğru saat...  UTC dir.