Yeni Amatörler İçin Detaylı Telsiz Ayarı


7 ay önce - 2 dakika okuma süresi

Baofeng ,Wouxun gibi telsiz piyasasında en yaygın kullanılmakta olan el cihazları için detaylandırılmıştır.Farklı markalarda menü terimlerinin isimleri farklılık gösterebilir.

MANUEL FREKANS GİRİŞİ

1-Mod Değiştirme: VFO/MR Tuşu ile manuel moda geçilir

2-Frekan Girme: Frekans tuş takımından elle yazılır

3-Shift Ayarı: Menüden SFT-D seçeneği eksi moda alınır.

(SFT-D üzerine gelip menü tuşu ile alt satıra geçip,değer eksi yapıldıktan   sonra tekrar menü tuşu ile kayıt yapılır)

4-Offset Ayarı : Menüden Offsett değeri VHF röleler için 000.600 , UHF röleler için 007.600 yapılır.

(Menüden OFFSET seçeneği bulunduktan sonra menü ile alt satıra geçilir,offset değeri tuş takımından manuel oalrak yazılır)

5-Tone Ayarı: Menüden T-CTCS seçeneği bulunur,menü tuşu ile alt satıra inilir,ok tuşları ile ilgili ton seçilir.Menü tuşu ile yapılan bu işlem kayıt edilir. 

MANUEL SİMPLEX (Telsizden Telsize Konuşma Ayarı) 

1-Mod Değiştirme: VFO/MR Tuşu ile manuel moda geçilir

2-Frekan Girme: Frekans tuş takımından elle yazılır.

Not 1: Simplex Vhf Frekanslar 145.300 ile 145.550 Arasında Olmalıdır.Ve 25Khz lik artışlarla kullanımı önerilir.
Not 2: Simplex UHF Frekanslar 433.000-433.575 Arasında Olmalıdır.ve 25Khz lik artışlarla kullanımı önerilir.

3-Shift Ayarı: Simplex görüşmelerde Shift kapalı olmalıdır.Ayarı menüde SFT-D seçeneği üzerine gelip,menü tuşu ile alt satıra inilip,ok tuşları ile off konuma getirilip ,yeniden menü tuşu ile yapılan bu ayarın kaydedilmesi ile tamamlanır.

4-Offset Ayarı: Simplex görüşmelerde Shift Seçeneği off olduğu için offset satırında bir değer yazması yada yazmaması önemsizdir.

Kaynak